Regresyon Terapisi

Regresyon kelime anlamıyla geriye gitme demek.
Gerilemek demek.. Geçmişte ne hissettik neler yaşadık, daha doğrusu yaşayamadığımız duygularımızın günümüzde etkilerini yaşarız.

Yani, kelime anlamıyla bir şeyin kaynağına inmek olan regresyon ile insan, epigenetik olarak devir aldığı duygularının kaynaklandığı olayı hatırlamak, hissetmek, duymak ve bazen de görebilmektir.

Regresyon Terapisi, bir problemin bir sıkıntının kaynağına ulaşmayı hedefleyen bir sistemdir.
Yaşayamadığımız yasların, bastırdığımız duygularımızı, söylemek isteyip de içimizde ukde kalan duygularımızı fark ettirir bize.

Sadece kendi yaşantımıza da gitmeyiz belki de epigenetik olarak atalarımızdan gelen bir anıya da gidebiliriz ve o anıda bizim bu yaşadığımız zor duygularımız belki de atalarımızdan miras aldığımız duygularımız olabiliyor.

Regresyon Terapisi, zihindeki anılara geriye doğru gitmesi için yol dösterilir. Bu süreçte zihin, gençlik anılarına, çocukluk veya bebeklik dönemine, anne karnına ya da bunların da ötesine “transpersonel anılar” dediğimiz “geçmiş hayat” anılarını da hatırlayabilir.

Regresyon Terapi çalışmasıyla negatif duygularınızı, bilinçaltımızda saklı kalan parçalarımızı, blokajlarımızı, çözülmemiş travmalarımızı açıığa çıkartarak yeniden yapılandırır ve şifaya aracılık ederiz.

0 530 526 72 64