Şimdiki Hayat Regresyonu Nedir?

  • Anasayfa
  • Şimdiki Hayat Regresyonu Nedir?

Şimdiki hayat regresyon da tıpkı geçmiş hayat regresyon gibi, kişinin karanlıkta kaldığı sanılan kişiyi olumsuz etkileyen çatışmalarının/dramlarının/taravmalarının izlerini dönüştürme aracıdır.
Bu noktada şimdiki hayat regresyonu, Recall Healıng tekniği ile benzerlikler gösterir. 

Recall Healing  seansında, kişinin hastalığının kaynağını araştırıyoruz ve bu araştırma sırasında hastalığın haritasını çıkartıyor, kişiyi zaman çizgisinde, anılarına doğru geriye doğru götürüyor ve travmalarıyla çalışıyoruz.
Şimdiki hayat regresyonunda da, bilinçaltındaki travmaların izlerini ve bıraktığı hasarı araştırır ve kişiye kendini ifade etmesi için bir alan açarız. Şimdiki hayat regresyon uygulayabileceğimiz çatışmalardan bazıları;

*Hamilelikte istenmemiş ve düşürmeye çalışılmış bir bebek

*Anne karnında annesi veya babası tarafından kız veya erkek oğlan beklenen ve doğumu aile bireyleri tarafından olumsuz karşılanan bir bebek

*Anne karnında kordon dolanması yaşamış kişi veya ailede ölü doğum

*Anne karnında veya sonrasında bir yakınının ölümü

*Sezaryen doğumlar, kuvözde kalma durumu

*Boşanmalar

*Çocukluk veya yetişkinlik döneminde taciz, fiziksel ve duygusal şiddet

*Çocukluk veya yetişkinlik döneminde yaşanmış ameliyat veya kazalar

*Çocukluk veya yetişkinlik döneminde anne, baba, kardeş, eş veya sevilen birinin ölümüyle yaşanmış travma/dramlar

0 530 526 72 64