Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesif Kompülsif Bozukluk İlaçsız ve Alternatif Yöntem

Ankara Recall Healing Terapisi Nasıl Bir Süreçtir? Mevcut bir tedavinizi destekleyen bir sistemdir.  İnsan, 4 boyutlu bir varlık olarak sadece ...

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

OKB, Obsesif-Kompulsif Bozukluk'un kısaltmasıdır. Obsesif-Kompulsif Bozukluk, tekrarlayıcı düşünceler ve zorlayıcı davranışlarla karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluktur. Obsesif düşünceler, kişinin zihnine ...

Obsesif Kompülsif Bozukluk Hangi Çatışmalardan Kaynaklanıyor Olabilir

Recall Healing Terapisi Nasıl Bir Süreçtir? Mevcut bir tedavinizi destekleyen bir sistemdir. İnsan, 4 boyutlu bir varlık olarak sadece bedensel ...

Obsesif Kompülsif Bozukluğu’nun İlaçsız Destek Çözümleri

OKB semptomlarını hafifletmek veya yönetmek için bir dizi alternatif çözüm veya destekleyici tedavi vardır. Bunlar, geleneksel tıbbi tedavilerin yanı sıra ...
0 530 526 72 64