Obsesif Kompülsif Bozukluk İlaçsız ve Alternatif Yöntem

  • Anasayfa
  • Obsesif Kompülsif Bozukluk İlaçsız ve Alternatif Yöntem

Ankara Recall Healing Terapisi Nasıl Bir Süreçtir?

Mevcut bir tedavinizi destekleyen bir sistemdir. 
İnsan, 4 boyutlu bir varlık olarak sadece bedensel ve davranışsal tedavi yöntemlerinin yanında epigenetik bilim temelli zihinsel-duygusal programlar ile çalışan bir yöntemdir.

Recall Healing (Yeni Alman Tıbbı) yöntemi hastalığınız ile ilgili bir tanı koymaz. Yaşama akan zor davranışların, zor duyguların ya da hastalıkların zihinlerimizdeki hangi yaşanmış veya aktarılmış olan çatışmalardan kaynaklı olabileceğini bir dedektif gibi araştıran ve çözüm teknikleri uygulayan bir yaklaşımdır.

Danışmanın niyeti, hastalığınızın altında yatan sırların anahtarlarını araştırırken size rehberlik etmek ve derinlerde saklı kalan duygusal, düşünsel ve zihinsel travmaları bulup ortaya çıkartmak da size destek olmaktır. 

Terapi de hastalığınızın altında yatan duygusal ve düşünsel travma tespit edilir.

Hayat çizginizde, hastalığın altında yatan duygusal ve düşünsel travmalar  araştırılır.
Recall Healıng de doğru sorular sormak anahtardır.
İfade edilmeyen ve bastırılan tüm duygular hastalığa sebep olur. Bu duyguları ifade etmek, bu travmalarla ilgili konuşmak, yaşanılan iç çatışmadan özgürleşmenin ilk ve en temel yoludur. 

Hastalığın kaynağı genellikle “Programlanmış Amaç Dönemi” dediğimiz sürece bakarız. Hastalığın kaynağını anne karnı ve hatta daha da öncesinde araştırırız.
Döllenmeden önceki 9 ay, gebelik süreci ve doğum yaptıktan sonraki yaklaşık 1 yıllık döneme programlanmış amaç dönemi denir.
Bu dönemde yaşanılan zor duygular, yaşanılan travmalar, çatışmalar, dramlar, stres durumları, kişinin bedeninde seneler sonra hastalık olarak tezahür edebilir.
Kişinin hastalığının aile ağacındaki önceki nesillerin yaşadıkları duygusal ve düşünsel travmalarla bağlantısını görmeye ve ortaya çıkartmaya çalışırız.

İnsanı sadece bedensel boyutu ile değil, ruhsal-zihinsel ve duygusal boyutlarıyla holistik bir bakış açısıyla değerlendiririz.

OKB TANISININ EPİGENETİK AKTARIMLARI/ZİHİNSEL PROGRAMLARI

  • Zıt duyguları aynı anda hissedilen çatışmalar zihinde OKB programını başlatabilir.
  • Korkuları yüzünden çok istediği şeyleri erteleyen kişilerin çatışması
  • Gerçeklerden duyulan acı yüzünden gerçeği reddetmek ile ilgili çatışmalar
  • Kendini kirlenmiş hissetme çatışmasının beyindeki çözümü (aşrı titizlik, temizlik, sürekli el yıkama..)
  • Anne baba arasındaki bitmeyen kavgalar yüzünden hissedilen zıt duygular.
  • Geçmişte yaşanan taciz ve cinsellik travmaları
0 530 526 72 64