Spiritüel Danışmanlık

Genellikle kuantum fiziği olarak adlandırılan kuantum mekaniği, enerji ve madde arasındaki ilişkidir. Kuantum fiziği, maddi gerçekliğimizi özünde bir enerji alanı olduğunu keşfetmiştir. Kuantum fiziği bir şey ancak gözlemlendiğinde var olabileceğini doğrulamaktadır. “Kuantlar”gözlemcilerin zihnini etkisine göre düzenlenir.

Bir şey gözlemlendiğinde, Kuantlar atom altı parçacıklarıa, sonra atomlara, ardından molekülleri dönüşür ve nihayetinde fiziksel dünyada bir şey kendini beş fiziksel duyumuz aracılığıyla algılanabilen bir deneyim olarak gösterir.

Bu da insanların genellikle fiziksel gerçeklik olarak anladığın şeyin bir parçasıdır. Atom altı dünyanın zaman ve mekandan bağımsız hareket ettiği ve içindeki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu deneysel olarak kanıtlanmıştır. Kontrol fiziğinde son bilimsel keşiflerin en ilgi çeken araştırması çift yarık deneyidir. Her bir düşünce, enerji olarak, Anında etkiler. Böylece kuantlar gözlemlenebilir bir deneyim olayına, bir nesneye veya başka bir etkiye dönüşür. Bu süreç herkesin kendi gerçekliğini nasıl yarattığını temelidir.

Evrensel yasaları anlayan ve bunlara uyanlar bilinçli yaratıcılardır, diğerleri ise deneyimlerini varsayılan olarak yaratırlar. Neticede bilinçsiz düşüncelerinin bir sonucu olarak deneyimledikleri her şeyi şans, kadar, tesadüfi veya tarih gibi inançlara bağlarlar.

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

Kuantum fiziğinin ilerleyişi, düşünceler alanındaki bir devrim gibi düşünülebilir. Kuantum fiziği bize, insan düşüşün, hisset işin, algılayışı, işin oluşunu derinden etkileyen yeni radikal bir görme kavramlaştırmalar anlama yolu sunuyor.

Sanki evren bize kozmik bir fizik dersi veriyormuş gibi kuantum fiziğinin bizim için açığa çıkardığı şey, kim olduğumuzun yanı sıra evreni ve onun içindeki yerimizi tanımlamanın ve düşünmenin tamamen yeni bir yolunu gerektiriyor.

Görünmeyenin görünene etkisinin nasıl da daha büyük ve asıl gerçeklik olduğunu savunan araştıran Albert Einstein, Niels Bohr; John Wheeler, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, David Bohm, Richard Feynman ve Werner Heisenberg gibi son yüzyılın en büyük fizikçilerinin bilgeliğine hem de gerçekligin derin doğasına ilişkin benzer bir görünün dile getirilmesine, kendilerine özgü tarzlaryla katkıda bulunan psikolog C. G. Jung, Dalai Lama ve bilimkurgu yazar Philip K. Dick gibi fizikçi olmayan öncülerin de görüşlerinden referans alınmıştır.

Spiritüel Danışmanlıkta;

Kuantum fiziğinden ve epigenetik biliminden referanslı bilimsel bir gerçekliktir.
Biz çok versiyonu bulunan (Theta Healing, bio enerji, acses, EFT, aile dizilimi, regresyon, recall healing…gibi) spiritüel danışmanlığın benim ilgilendiğim alanı ise; Regresyon ve Recall Healıng parçasıdır.

Bu alanlar insanın bedensel boyutunun haricinde zihinsel, ruhsal ve duygusal boyutları ile karşılaşmasını, tanışmasını sağlar.

Yaşadığımız fiziksel dünyada en çok ilgilendiğiniz beden boyutu yani yemek, içmek, gezmek, tozmak, temizlenmek, eğitilmek, kariyer yapmak, çocuk doğurmak, para kazanmak…

Halbuki beden sadece bir mesaj kutusudur. Akıllı bir makinadır. İç dünyamızın, içsel programlarımızın fiziksel dünyadaki görünür halidir.

Spiritüel danışmanlıkta, danışanın gündemi her ne ise gündeme özel içsel programlarını keşfine çıkarız.

Gerek Recall Healıng açıklamalarında gerekse Regresyon açıklamalarında neden danışmanlık almalıyım?

Seanslar nasıl işliyor? Ne olduğunda danışmanlık almalıyım gibi sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

0 530 526 72 64