Ankara Regresyon Terapisi

Regresyon kelime anlamıyla bir şeyin kaynağına inmek, kaynağına doğru geri gitmek anlamı taşır. 

Ankara regresyon terapisi bir problemin, bir sıkıntının kaynağına ulaşmayı hedefleyen bir sistemdir. Regresyon terapisi, bir kişiye, zihnindeki anılarda geriye doğru gitmesi için yol gösterir. 

Bu süreçte zihin, gençlik anılarını, çocukluk veya bebeklik dönemine, anne karnına veya bunların da ötesinde” transpersonel anılara” Veya bir diğer dille “geçmiş hayat” anılarına dönebilir.

Regresyon çalışmasıyla negatif duygularımızı, bilinçaltımızda saklı kalan parçalarımızı, blokajlarımızı, çözülmemiş travmalarımızı açığa çıkartarak yeniden yapılandırırız.
Bizi hayatımıza tekrar tekrar yaşamaya mahkum edildiğimiz kısır döngüsünden çıkartır regresyon.

Bizlere uzun zamandır uzak kaldığımız gerçek benliğimizi deneyimletir ve bizleri gerçek anlamda özgürleştirir.

Dünyanın değişik ülkelerinde 1950 yılından sonra kullanılmaya başlanan regresyon çalışması, Moreno’dan Psikodrama’yı, Gestalt’ı, Trance Reiche’dan Beden Farkındalığı ve Transpersonel Terapisi’ni, Bessel Gönder Van der Kolk ile Harward Psikiyatri araştırmacılarının birlikte geliştirdiği Travma Terapisi Gibi bir çok terapi yöntemini harmanlayarak danışanlara sunan köklü ve oldukça etkili bir terapi yöntemidir.
Bu ülkelerde alternatif tıp kategorisindedir. 

Regresyon terapisi kişiye belki de yüzlerce hayat sonra ilk kez kendisiyle yüzleşmesi için bir alan açar. Kişi, hayatlar büyü yaşadığı bir meseleyi regresyon terapisi sırasında çözümleyebilir. 

Regresyon terapisi evrensel boyutta şifa sağlayan bir terapist sistemi olarak bilinir. 

Seans sırasında, şifalanan hem danışan hem de o geçmiş hayatları paylaştığı kişi veya gruplardır. 

Bir boyutta çözümlediğimiz bir anı, kelebek etkisi ile diğer boyutlardaki benliklerimizi de değiştirir, dönüştürür ve iyileştirir. 

Regresyon uygulamasında geçmişte yaşanan olaylardan dolayı üzerimizde taşıdığımız enerji değiştirilip dönüştürülmektedir. 

Ayrıca kazanılan anlayış ve farkındalık, ruhsal, zihinsel ve bedensel iyileşmeyi de beraberinde getirmektedir. 

 

0 530 526 72 64