Panik Atağın Zihinsel Programları

  • Anasayfa
  • Panik Atağın Zihinsel Programları

PANİK ATAĞIN ÇÖZÜMÜNDE ETKİLİ OLAN MODERN TIBBA DESTEK ALTERNATİF YÖNTEM “RECALL HEALING YÖNTEMİ”

Recall Healing Terapisi Nasıl Bir Süreçtir?

Mevcut bir tedavinizi destekleyen bir sistemdir. 
İnsan, 4 boyutlu bir varlık olarak sadece bedensel ve davranışsal tedavi yöntemlerinin yanında epigenetik bilim temelli zihinsel-duygusal programlar ile çalışan bir yöntemdir.

Recall Healing (Yeni Alman Tıbbı) yöntemi hastalığınız ile ilgili bir tanı koymaz. Yaşama akan zor davranışların, zor duyguların ya da hastalıkların zihinlerimizdeki hangi yaşanmış veya aktarılmış olan çatışmalardan kaynaklı olabileceğini bir dedektif gibi araştıran ve çözüm teknikleri uygulayan bir yaklaşımdır.

Danışmanın niyeti, hastalığınızın altında yatan sırların anahtarlarını araştırırken size rehberlik etmek ve derinlerde saklı kalan duygusal, düşünsel ve zihinsel travmaları bulup ortaya çıkartmak da size destek olmaktır. 

Terapi de hastalığınızın altında yatan duygusal ve düşünsel travma tespit edilir.

Hayat çizginizde, hastalığın altında yatan duygusal ve düşünsel travmalar  araştırılır.
Recall Healıng de doğru sorular sormak anahtardır.
İfade edilmeyen ve bastırılan tüm duygular hastalığa sebep olur. Bu duyguları ifade etmek, bu travmalarla ilgili konuşmak, yaşanılan iç çatışmadan özgürleşmenin ilk ve en temel yoludur. 

Hastalığın kaynağı genellikle  “Programlanmış Amaç Dönemi” dediğimiz sürece bakarız. Hastalığın kaynağını anne karnı ve hatta daha da öncesinde araştırırız.
Döllenmeden önceki 9 ay, gebelik süreci ve doğum yaptıktan sonraki yaklaşık 1 yıllık döneme programlanmış amaç dönemi denir.
Bu dönemde yaşanılan zor duygular, yaşanılan travmalar, çatışmalar, dramlar, stres durumları, kişinin bedeninde seneler sonra hastalık olarak tezahür edebilir.
Kişinin hastalığının aile ağacındaki önceki nesillerin yaşadıkları duygusal ve düşünsel travmalarla bağlantısını görmeye ve ortaya çıkartmaya çalışırız.

İnsanı sadece bedensel boyutu ile değil, ruhsal-zihinsel ve duygusal boyutlarıyla holistik bir bakış açısıyla değerlendiririz.

 

  PANİK ATAĞA NEDEN OLABİLEN TRAVMALAR/APİGENETİK AKTARIMLAR

 

  •  (PA) Proje Amaç Dönemi ebeveynlerin şahit olduğu bir ölüm oldu mu?
  •  Çocuk birinin ölümüne şahit oldu mu? 
  •  Annenin veya çocuğun hayatında taciz, ensest anısı var mı?
  •  (PA) Proje Amaç Döneminde ebeveynlerin hayatında veya çocuğun hayatında boğulma tehlikesi anısı, bir süre nefessiz kalma, ölüme yaklaşma deneyimi var mı?
  •  Baba ile ilgili korku çatışması… “babam için endişelenirim ama aynı zamanda ondan çok korkarım.”  Bunu (PA) Proje Amaç Döneminde ebeveynler de hissetmiş olabilir. Çocuk kendi hayatında da deneyimlemiş olabilir.
0 530 526 72 64