Kekemelik/Konuşma Bozukluğunun Zihinsel Programları

 • Anasayfa
 • Kekemelik/Konuşma Bozukluğunun Zihinsel Programları

RECALL-HEALING YÖNTEMİ ile DEĞERLENDİRME

Psikolojinin birçok kuramları beyinlerimizin bilgiyi işleme, depolama ve kullanma şeklimizin farklı olduğunu anlatır. Kayıt altına alınan bilgilerin yaptıklarımızı, algıladıklarımızı, öğrendiklerimizi, inandıklarımızı, hatırladıklarımızı, hissettiklerimizi nasıl tecrübe ettiğimiz ile ilgili.
Bilişsel yaklaşımlar, davranışsal yaklaşımlar, psikanalisttik yaklaşımlar, hümanisttik yaklaşımlar….
Ve biyolojik yaklaşımlar…
Biyolojik yaklaşımlar;  “beyin kayıtlarını,  hormonların, sinir sisteminin, genlerin birbirleri ile olan etkileşimlerinin davranış üzerine etkileşimleri.
Bu etkileşimin öğrenme, kişilik, bellek, motivasyon, duygular, başa çıkma yöntemi üzerindeki etkisi.

Recall Healıng Yöntemi;

Recall Healıng yöntemi mevcut tedavinizi destekleyen bir sistemdir. 
İnsan, 4 boyutlu bir varlık olarak sadece bedensel ve davranışsal tedavi yöntemlerinin yanında epigenetik bilim temelli zihinsel-duygusal programlar ile çalışan bir yöntemdir.

Kişilerin sergiledikleri bir takım tutumları “huyu böyle, babasına çekmiş” , “annesi de çok hırçın, öfkeli bir çocuktu”, “ babası da geç konuştu, zor öğrendi”… gibi görünen tabloları genetik faktörler olarak yorumluyoruz.
İşte toplumda dillere pelesenk olan “ona çekmiştir” “buna çekmiştir” olan söylemler aslında bir yazılım programının epigenetik olarak aktarımıdır.

Ve bu aktarımların nasıl olduğunu iyi araştırılmış birçok vaka ile Dr.Ryke Hamer, Dr. Cloue Sabah, Dr. Gilber Renauld, Yeni Alman Tıbbı, Total Biyoloji, Recall Healıng yöntemi ile tanımlamalardan daha çok açıklamalar ile süreci ve çözümleri anlatır.

Yaşama akan zor davranışların, zor duyguların ya da hastalıkların zihinlerimizdeki hangi yaşanmış veya aktarılmış olan çatışmalardan kaynaklı olabileceğini bir dedektif gibi araştıran ve çözüm teknikleri uygulayan bir yaklaşımdır.

Danışmanın niyeti, hastalığınızın altında yatan sırların anahtarlarını araştırırken size rehberlik etmek ve derinlerde saklı kalan duygusal, düşünsel ve zihinsel travmaları bulup ortaya çıkartmak da size destek olmaktır. 

Terapi de hastalığınızın altında yatan duygusal ve düşünsel travmalarınızın biyolojik etkileri tespit edilir.

Hayat çizginizde, hastalığın altında yatan duygusal ve düşünsel travmalar  araştırılır. Ve bunların yaşamlardaki döngülerine bakılır. Her bir döngüyü tespit etmek sorunu çözmek,
Recall Healıng de doğru sorular sormak anahtardır.
İfade edilmeyen ve bastırılan tüm duygular hastalığa sebep olur. Bu duyguları ifade etmek, bu travmalarla ilgili konuşmak, yaşanılan iç çatışmadan özgürleşmenin ilk ve en temel yoludur. 

Hastalığın kaynağı genellikle  “Programlanmış Amaç Dönemi” dediğimiz sürece bakarız. Hastalığın kaynağını anne karnı ve hatta daha da öncesinde araştırırız.
Döllenmeden önceki 9 ay, gebelik süreci ve doğum yaptıktan sonraki yaklaşık 1 yıllık döneme programlanmış amaç dönemi denir.
Bu dönemde yaşanılan zor duygular, yaşanılan travmalar, çatışmalar, dramlar, stres durumları, kişinin bedeninde seneler sonra hastalık olarak tezahür edebilir.
Kişinin hastalığının aile ağacındaki önceki nesillerin yaşadıkları duygusal ve düşünsel travmalarla bağlantısını görmeye ve ortaya çıkartmaya çalışırız.

İnsanı sadece bedensel boyutu ile değil, ruhsal-zihinsel ve duygusal boyutlarıyla holistik bir bakış açısıyla değerlendiririz.

 

Kekemelik/Konuşma Bozukluğuna Neden OlabilenTravmalar

 • Doğum anında bağırmanızı yasaklayan bir etken oldu mu?
 • Konuşursam sıkıntı olur? Söylesem mi acaba?
 • Söylersem başım belaya girer dediğiniz bir SIR(rınız)
 • Güvensizlik, yargılanma korkusu
 • (PA) Proje Amaç Döneminde ağlamasına izin verilmeyen ebeveyn
 • Mükemmeliyetçi bir ebeveyn karşısında yanlış yapmaktan korkma çatışması
 • (PA) Proje Amaç Döneminde cinsellikle ilgili korkular. İfadesizlikler.
 • Otorite karşısında susmak zorunda kalma çatışması
 • Doğumda kordon dolanması.
 • (PA) Proje Amaç Döneminde saklamak zorunda kalınan bir sır
 • Söylediğine pişmanlık duyulan ve kendini ya da başkalarını cezalandırmak isteme çatışması
 • Yırtıcı tarafından fark edilmemek için sessiz kalma çatışması. Otoriteye cevep verememe çatışması.

KONUŞAMAMA

 • PA döneminde ebeveynin veya çocuğun hayatında konuşamama veya konuşmak istememe çatışmasıdır.
 • PA döneminde kişinin kendini ifade etmek isteyip de ifade edememe çatışmasıdır. “Konuşmak zorundayım ama konuşmak istemiyorum”.
 • PA döneminde veya çocuğun hayatında kişinin saklamak zorunda olduğu bir sır çocukta konuşamama programını başlatmış olabilir.
 • PA döneminde söylediği bir şeyden pişmanlık duyan kişinin kendini veya başkalarını cezalandırma isteği çocuğa programlanabilir.
 • PA döneminde bir otoriteye cevap verememe çatışması. Sembolik olarak yırtıcı tarafından fark edilmemek için sessiz kalma anısı.

 

KONUŞURKEN KELİMELERİ YUTMA

Hamilelik dönemi veya öncesi anne veya babanın söylediklerinden duyduğu pişmanlık.
Aynı dönemde söylenmesi yasaklanmış engellenmiş sır.
Otorite karşısında susmanın daha güvenli olduğu bir çatışma

PELTEKLİK

 • PA dönemi dışarıdaki tehlike yüzünden (pandemi, iç savaş, ekonomik sorunlar..) bebeği için telaşlanan annenin bebeğine yüklediği “BÜYÜMEK TEHLİKELİDİR” programıdır. 
 • Bebeğin tehlike yüzünden anne karnına dönme isteği.
 • Annesinden ayrılık yaşayan bebeğin anne karnına dönme, bütünleşme isteği. Doğar doğmaz kuvöze alınan bebeğin çatışması.
 • Doğum sonrası işine dönmek zorunda kalan annelerin çocuklarının çatışması.

 

0 530 526 72 64