İlişkilerde Hangi Benliktesiniz

  • Anasayfa
  • İlişkilerde Hangi Benliktesiniz

Gün içinde Yetişkin Ego, Ebeveyn Ego veya Çocuk Ego rolünüzde hangisini oynuyorsunuz…
Psikoterapi/ kişilik/iletişim kuramı olan “Transaksiyonel Analiz (TA)” . TA nın temelini ego-durumları modeli oluşturmaktadır. Bizler belli bir anda kişiliğimizin belirli bir kısmını ego-durumlarımızla sergiliyoruz.
Eğer çevremde şimdide ve burada olarak tepki veriyor düşünüyor ve hissediyorsam “yetişkin ego” durumundayımdır.
Bazen ebeveyn figürlerimden birinin kopyası gibi davranabilir, düşünebilir ve hissedebilirim. Bunu yaptığımda “ebeveyn ego” durumundayım.
Bazen de çocukluğumdaki davranış, düşünme ve hissetme biçimlerini yaşayabilirim. O zaman da “çocuk ego “ durumundayım.
Yaşama dair problemleri çözmek için, yaşamla iyi etkili bir şekilde baş etmek için daha çok “Yetişkin Ego” durumuna ihtiyacımız vardır.
Yetişkin Ego durumunda şimdi(de) ve an(da) olarak düşünürüz ve hissederiz. Bu anlarda iletişim olarak Ben Okeyim, Sen Okeysin iletişimi kazanarak sağlıklı, üretken, işlevsel, mutlu, doğasında bir yaşam sürmemiz kaçınılmazdır. 

Hangi ego durumunda olduğunuzu anlamak için “kafanızın içinde kendi kendinize ne diyorsunuz?” Kendiniz için, diğer insanlar için ve genel olarak dünya hakkında kafanızın içinde nasıl konuşmalara şahit oluyorsunuz?

Yaşamınızın son 24 saatini düşündüğünüzde tıpkı çocukken olduğunuz gibi/ ebeveyn figürü örneklerinde olduğu gibi davrandığınız, düşündüğünüz ve hissettiğiniz zamanlar oldu mu?

0 530 526 72 64