Güvenli İlişki

Araştırmalar, bir ilişkide mutluluğu sağlayan en önemli ulusun güvenli bağlanma sitili olduğunu defalarca göstermiştir.

Çalışmalara göre, güvenli bağlanma stiline sahip kişiler diğer bağlanma sitelerine sahip kişilere kıyasla ilişkilerinde daha yüksek tatmin yaşıyorlar.

Toronto Üniversitesi’nden Patrick Keelan doktora tezinin bir parçası olarak bu konuda bir test gerçekleştirdi. Psikoloji profesörü Kenneth Dion ve araştırmalarında uzun süredir birlikte çalışacak psikoloji profesörü eşi Karen Dion dört aylık dönemlerde romantik ilişki içinde olan yüzden fazla öğrenciyi takip etti.

Güvenli bağlanan bireylerin ilişki tatmini, bağlanma ve güven konusunda yüksek düzeyde değerleri kurduğunu buldular.

Güvensiz bireylerin sonuçlarıysa aynı dört ay boyunca üç alanda da giderek düzeyleri düştü.

Güvenli çiftlerin – tarafların her ikisinin de güvenli olduğu ilişkilerini, güvensiz çiftlerden iki tarafında Kaçıngan ya da kaygılı olduğu çok daha iyi sürdürdüğü sonucu sürpriz olmadı.

Fakat ilginç olan, güvenli çitlerle, karışık çiftlerin yani sadece bir tarafın güvende olduğu arasında gözlemlenmiş bir fark olmayışıydı.

Her iki ilişkide de daha az çatışma vardı ve işler iki tarafında güvenli bağlanmayan ilişkilere göre çok daha iyi gidiyordu.

Yani güvenli bağlanma stiline sahip kişiler ilişkilerde iyi olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir güvenli tampon oluşturarak güvensiz partnerlerin ilişki tatmin düzeyini bir şekilde artırıp kendi seviyene çıkarta biliyorlar da. Bu çok önemli bir bulgu. Güvenli biriyle birlikteyseniz, bu sizi daha güvenli bir durma doğru beslediği anlamına geliyor.

0 530 526 72 64