Disleksinin İlaçsız Tedavisi

 • Anasayfa
 • Disleksinin İlaçsız Tedavisi

Disleksi, okuma, yazma ve heceleme güçlüğü gibi zorluklara neden olan bir öğrenme bozukluğudur. Disleksi tedavisi genellikle bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanır ve uzman bir ekibin katılımını içerebilir. İşte disleksi tedavisinde uygulanan bazı yaygın yöntemler;

 

 1. Özel Eğitim Programları:
  • Uzman eğitimciler tarafından özel olarak tasarlanmış eğitim programları, disleksiye sahip bireylerin ihtiyaçlarına odaklanabilir. Bu programlar, okuma, yazma ve heceleme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler içerebilir.
 2. Fonolojik Farkındalık Eğitimi:
  • Fonolojik farkındalık, sesleri ayırt edebilme ve kelimeleri seslere ayırabilme becerisini içerir. Bu becerileri geliştirmek için çeşitli egzersizler ve oyunlar kullanılabilir.
 3. Görsel İşitsel Eğitim:
  • Görsel işitsel eğitim, görsel ve işitsel uyaranları birleştirerek öğrenmeyi destekler. Bu yöntem, kelime görselleri, hikayeler ve sesli kitaplar gibi materyalleri içerebilir.
 4. Bireysel Öğrenme Planları:
  • Her bireyin disleksi deneyimi farklıdır, bu nedenle bireysel öğrenme planları, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerine odaklanarak kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar.
 5. Teknoloji Kullanımı:
  • Sesli kitaplar, metin okuma yazılımları ve diğer teknolojik araçlar, disleksiye sahip bireylere öğrenme süreçlerini desteklemede yardımcı olabilir.
 6. Öğrenci Destek Hizmetleri:
  • Okullar genellikle öğrencilere destek sağlamak için özel eğitim hizmetleri sunar. Bu hizmetler, öğrencilere ek öğretim, özel sınav koşulları veya diğer ihtiyaçlara yönelik destekleri içerebilir.
 7. Aile Katılımı:
  • Aileler, disleksi tedavisi sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Ebeveynler, çocuklarının öğrenme ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamak ve desteklemek için eğitim ve bilgi alabilirler.

Disleksi tedavisi, bireyin yaşına, zorluk derecesine ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir uzman tarafından yapılan bireysel değerlendirme, en etkili tedavi yöntemlerini belirlemede önemlidir.

 

DİSLEKSİDE İLAÇSIZ ve ALTERNATİF YÖNTEM
          “RECALL HEALIN YÖNETEMİ”

Recall Healıng Terapisi Nasıl Bir Süreçtir?

Mevcut bir tedavinizi destekleyen bir sistemdir. 
İnsan, 4 boyutlu bir varlık olarak sadece bedensel ve davranışsal tedavi yöntemlerinin yannda epigenetik bilim temelli zihinsel-duygusal programlar ile çalışan bir yöntemdir.

Recall Healng (Yeni Alman Tbbı) yöntemi hastalığınız ile ilgili bir tanı koymaz. Yaşama akan zor davranışların, zor duyguların ya da hastalıkların zihinlerimizdeki hangi yaşanmış veya aktarılmış olan çatışmalardan kaynaklı olabileceğini bir dedektif gibi araştıran ve çözüm teknikleri uygulayan bir yaklaşımdır.

Danışmanın niyeti, hastalığınızın altında yatan sırların anahtarlarını araştırırken size rehberlik etmek ve derinlerde saklı kalan duygusal, düşünsel ve zihinsel travmaları bulup ortaya çıkartmak da size destek olmaktır. 

Terapi de hastalığınızın altında yatan duygusal ve düşünsel travma tespit edilir.

Hayat çizginizde, hastalığın altında yatan duygusal ve düşünsel travmalar  araştırılır.
Recall Healıng de doğru sorular sormak anahtardır.
İfade edilmeyen ve bastırılan tüm duygular hastalığa sebep olur. Bu duyguları ifade etmek, bu travmalarla ilgili konuşmak, yaşanılan iç çatışmadan özgürleşmenin ilk ve en temel yoludur. 

Hastalığın kaynağı genellikle  “Programlanmış Amaç Dönemi” dediğimiz sürece bakarız. Hastalığın kaynağını anne karnı ve hatta daha da öncesinde araştırırız.
Döllenmeden önceki 9 ay, gebelik süreci ve doğum yaptıktan sonraki yaklaşık 1 yıllk döneme programlanmış amaç dönemi denir.
Bu dönemde yaşanılan zor duygular, yaşanılan travmalar, çatışmalar, dramlar, stres durumları, kişinin bedeninde seneler sonra hastalık olarak tezahür edebilir.
Kişinin hastalığının aile ağacındaki önceki nesillerin yaşadıkları duygusal ve düşünsel travmalarla bağlantısını görmeye ve ortaya çıkartmaya çalışırız.

İnsanı sadece bedensel boyutu ile değil, ruhsal-zihinsel ve duygusal boyutlarıyla holistik bir bakış açısıyla değerlendiririz.

 

Örneğin DİSLEKSİ’nin EPİGENETİK AKTARIMLARI/ZİHİNSEL PROGRAMLARI

 • PA döneminde Cinsellik çatışması
 • Ebeveynlerin cinsellikle ilgili hayal kırıklığı
 • Evlilik adaptasyon sorunu yaşanması
 • PA döneminde beklentilerin karşılanmaması/Planlarının gerçekleştirilmemesi(doğuma giderken hazırlıkların yapılmaması gibi)
 • Ebeveynler arasındaki çatışma, birinin evet dediğine diğerinin hayır demesi.
 • PA döneminde annenin hamile kalmak isteyip, test yaptırıp hamile olmadığını gördüğünde hayal kırıklığına uğrama çatışması.
 • PA döneminde ebeveynlerin hayata geçiremediği projeler ile ilgili yaşadıkları çatışma bu programı başlatabilir. 

         HARFLERİ SÖYLEYEMEYEN ÇOCUKLAR
HANGİ EPİGENETİK AKTARIM İLE BU SORUNU YAŞIYOR OLABİLİR?

 

R HARFİ: Programlanmış Amaç Döneminde babasıyla sorun yaşayan veya babasını kaybeden ebeveynin çatışması. Bazen aynı dönemde veya çocuğun hayatında babanın evi terk etmesi, uzağa gitmesi, ölmesi, hastalanması…
S-Ş HARFİ: Programlanmış Amaç Döneminde döneminde cinsellikle ilgili çatışmalar
K HARFİ: Programlanmış Amaç Döneminde döneminde otoriteye cevap veremeyen ebeveynin çocuğa aktardığı program.
C-G HARFİ: Programlanmış Amaç Döneminde döneminde kapana kısılmış hisseden ebeveynin çocuğa aktardığı çatışma.
L HARFİ: Anne babayı bir araya getirme çatışması. Programlanmış Amaç Döneminde  döneminde ebeveynleri ayrılık çatışması yaşayan çocuğun programı.

T HARFİ: Programlanmış Amaç Döneminde döneminde inancını kaybeden, yaşam amacını yitiren ebeveynin çatışması.

 

 

 

0 530 526 72 64