Disleksi ile Baş Etme

Disleksi bir hastalık değil farklı düşünme ve algılama biçimidir. Disleksi tanısı almış kişilerin fiziksel ya da zihinsel bir eksiklikleri yoktur. Diğer insanların sıkıntı yaşamadığı bazı konularda sıkıntı yaşayabilirler. Disleksi tanısı almış kişilerin diğer insanlara göre üstün olduğu yönleri de vardır. Yetenekleri fark edilip, desteklendiklerinde, sanat spor veya bilim dallarında ön plana çıkabilirler.

 

Genellikle sağ beyinlerini kullanırlar

Üç boyutlu düşünme ve görme yetenekleri vardır

Yaratıcı zekâya sahiptirler

Stratejik düşünme yetenekleri vardır

Fizik resim drama ve sporda başarılıdırlar

Görsel zekâ ve kendilerine has ezberleme yetenekleri diğerlerine göre daha güçlüdür

Diğer insanlara için karmaşık gelebilen makine, bilgisayar ve bunlar gibi sistemler onlara basit gelebilir

 

Disleksi Tanılı Öğrencinin Öğrenmede Karşılaştığı Güçlükler;

 

  1. Yazı yazmakta zorlanırlar
  2. Üç boyutlu görme yeteneğinden dolayı bazı harfleri algılamada problem yaşarlar.(b, d, p)
  3. Sıralama yapma, sağ sol, yer ve analog saatleri ayırt etmekte sıkıntı yaşarlar
  4. Okumakta zorluk çekerler. Yüksek sesle okuyamazlar
  5. Siyah Beyaz zıtlığına aşırı hassasiyetleri olduğu için beyaz zeminde siyah yazıyı okuma konusunda küçük çekerler
  6. Bazı kelimelerin doğru yazılışı ve okunuşlarında güçlük çekerler
  7. Çok dağınık olurlar. Organizasyon sıkıntısı yaşarlar
  8. Problem çözümünde ya da talimatlara uyma da sıkıntı yaşarlar ve kendilerine özgü bir yol izlerler

 

Disleksi Tanılı Öğrenciye Yardımcı Olma Konusunda Neler Yapılabilir!

 

Yazı yazarken sarı ve tonlarında kâğıtları yazması sağlanarak baş ve göz ağrısı azaltılabilir. 

Bu öğrenciler yazı ödevlerine bilgisayarda yazarak teslim etmeleri konusunda cesaretlendirilebilir.

Defter konusunda kareli ve çizgili zorlaması yapılmamalı ve tercih öğrenciye bırakılmalıdır

Herhangi bir konu hakkında bilgi verilirken, farklı renk ve boyutlarda vurgulamalar yapılarak öğrencinin dikkati çekilebilir.

Okuma yaparken büyük puntolu kitaplar seçilmeli, sadece okuduğu kısma odaklanabilmesi için diğer kısımdan bir kâğıt yardımıyla kapatılmalıdır.

Ders çalışırken ya da okurken öğrencinin sıraya ya da masanın üzerine yatması engellenmeli, öğrenciye duruş düzeni ve defter hakimiyet konusunda bilgi verilmelidir.

Düzensizlik konusunda öğrenciye ajanda kullanımı öğretilmeli, renkli post-it yardımıyla ekstra hatırlatma ve açıklamalar yapılmalıdır.

Sürekli tekrarlanan konusunda öğrenciye pusula hazırlanarak hatayı en aza indirmesi sağlanmalı.
Her hata için farklı renk kodlamalar yardımcı olabilir

Evde ders çalışırken ya da sınavda süre konusunda bilgilendirmeler yapılmalı, süre algısı oluşana kadar ders çalışırken çalar saat uygulaması yapılmalıdır. 

Her çalışma periyodu 20 dakika olarak ayarlanarak çalışması sağlanmalıdır.

Okuma hızını artırılabilmesi için Sesli Kitaplar yardımıyla öğrenci evde sürekli desteklenmelidir. Bir kitap okurken aynısını ses olarak da dinleyerek takip etmelidir.
(Kaynak: 2012 Cihangir Acar)

0 530 526 72 64