Regresyon Çalışması ile Neyi Amaçlıyoruz?

  • Anasayfa
  • Regresyon Çalışması ile Neyi Amaçlıyoruz?

Bir regresyon çalışmasında, bilinçaltınızdaki anılarda geriye gitmeniz, yaşadığınız sıkıntının kaynağına ulaşmanız, o anıyı keşfetmeniz ve sonrasında da o anıları yeni bir çerçeveye oturmanız amacıyla çeşitli teknikler kullanırız. 

Amaç, kişinin yaşadığı problemin veya iç çatışmanın kaynağına ulaşmak, o kaynak anıyı keşfetmek ve o anıyı dönüştürmektir.

Bu çalışmaya katılmak ve bu çalışmadan faydalanmak için reenkarnasyon gibi herhangi bir inanca sahip olmak şart değildir.
Bilinçaltımızdan çıkan ve bir yaşam öyküsüne benzeyen hikaye her danışan için eşsiz ve kendine özeldir.

Recall Healing ve Total Biyolojide bahsedildiği gibi, bilim, genetik kodlarla, atalarımızın yaşadığı travmaların da bilinçaltımızda kayıtlı olduğu ispatlanmıştır. 

Kişinin transtayken anlattığı geçmiş hayatlara benzeyen öykü, aslında atalarının yaşadığı bir travma olabilir. Çünkü her nesil bir önceki neslin tamamlayamadı anyı, çatışmayı tamamlamak için dünyaya gelir.

Önemli olan, benim için, bilinçaltındaki o hasarlı anıya ulaşmak ve o hasarlı anıyı dönüştürmektir.

Regresyon çalışması kişinin kendisiyle ve gerçeklerle yüzleştiği bir çalışmadır. 

Gerçekle yüzleşmek, gölge yanlarımızla, sırlarımızla yüzleşmek bizi daima özgürleştirir.

Regresyon kendinizi, kendi varlığınızı, öz benliğinizi bütünsel anlamda tanımanıza aracı olur.

Zihin, beden ve ruh bütünlüğünü temel alarak bütünsel bir şifayı hedefleyen, iç dengemizi sağlayarak bugüne ve bütüne katkıda bulunan çok etkili bir çalışmadır.

0 530 526 72 64