Recall Healing Seanslar Nasıl Yürütülür, Ne Kadar Sürer

  • Anasayfa
  • Recall Healing Seanslar Nasıl Yürütülür, Ne Kadar Sürer

Seanslar Nasıl Yürütülür, Ne Kadar Sürer?

Ankara Recall Healing Terapisi Nasıl Bir Süreçtir?

Mevcut bir tedavinizi destekleyen bir sistemdir. 
İnsan, 4 boyutlu bir varlık olarak sadece bedensel ve davranışsal tedavi yöntemlerinin yanında epigenetik bilim temelli zihinsel-duygusal programlar ile çalışan bir yöntemdir.

Recall Healing (Yeni Alman Tbbı) yöntemi hastalığınız ile ilgili bir tanı koymaz. Yaşama akan zor davranışların, zor duyguların ya da hastalıkların zihinlerimizdeki hangi yaşanmış veya aktarılmış olan çatışmalardan kaynaklı olabileceğini bir dedektif gibi araştıran ve çözüm teknikleri uygulayan bir yaklaşımdır.

Danışmanın niyeti, hastalığınızın altında yatan sırların anahtarlarını araştırırken size rehberlik etmek ve derinlerde saklı kalan duygusal, düşünsel ve zihinsel travmaları bulup ortaya çıkartmak da size destek olmaktır. 

Terapi de hastalığınızın altında yatan duygusal ve düşünsel travma tespit edilir.

Hayat çizginizde, hastalığın altında yatan duygusal ve düşünsel travmalar  araştırılır.
Recall Healıng de doğru sorular sormak anahtardır.
İfade edilmeyen ve bastırılan tüm duygular hastalığa sebep olur. Bu duyguları ifade etmek, bu travmalarla ilgili konuşmak, yaşanılan iç çatışmadan özgürleşmenin ilk ve en temel yoludur. 

Hastalığın kaynağı genellikle  “Programlanmış Amaç Dönemi” dediğimiz sürece bakarız. Hastalığın kaynağını anne karnı ve hatta daha da öncesinde araştırırız.
Döllenmeden önceki 9 ay, gebelik süreci ve doğum yaptıktan sonraki yaklaşık 1 yıllık döneme programlanmış amaç dönemi denir.
Bu dönemde yaşanılan zor duygular, yaşanılan travmalar, çatışmalar, dramlar, stres durumları, kişinin bedeninde seneler sonra hastalık olarak tezahür edebilir.
Kişinin hastalığının aile ağacındaki önceki nesillerin yaşadıkları duygusal ve düşünsel travmalarla bağlantısını görmeye ve ortaya çıkartmaya çalışırız.

İnsanı sadece bedensel boyutu ile değil, ruhsal-zihinsel ve duygusal boyutlarıyla holistik bir bakış açısıyla değerlendiririz.

Seans Süresi: 1 seans ortalama 1-1,5 saat sürer.
Recall Healıng ile; Hastalık ile beyin arasındaki bağlantıyı deşifre etmeye çalışırız.

  1. Hayat çizgisine bakmak. (Şimdiki andan doğum anına doğru regresyon ile).
  2. The Project/Purpose (proje ve amaç) denen doğum öncesindeki 18 ay ve doğum sonrasındaki ilk 12 ayı kapsayan sürece bakmak.
  3. Aile Ağacı Analizi yapmak (en az üç kuşak geriye doğru).

Bu 3 belirlenen çatışmaları, hastalığın altında yatan sebepleri, sıkıntıları çözmek için atılacak önemli adımlar belirlemek önemlidir.

Bu çalışma sizin yasam hikâyeniz hâlindedir, dolayısıyla terapi özel ilgi ve hassasiyet gerektirir.
Tüm dikkatinizi ve odağınızı gerektiren ciddi bir çalışmadır. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için terapinin devamlılığı ve sizin terapi sürecine sadık kalmanız oldukça önemlidir.
Bazı rahatsızlıklar için 2-3 seans gerekirken, bazı ağır vakalar için daha fazla seans gerekebilir. Yapılan çalışmalar tıbbi tedavilerin yerine geçmez, tedaviyi destekler.

0 530 526 72 64